2cy Herring Gull/2kj ZilvermeeuwHerring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

Herring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

Herring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

Herring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

Herring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

1-5: © Ruud Altenburg, 09-04-05. Albardagracht, Amsterdam. A small-sized 2cy Herring Gull with a lot of second generation feathers in its right wing. Visible are a new tertial and one greater, three median and a lot of lesser coverts. The left wing is juvenile, except for a single inner median covert and a growing tertial. Such a number of new coverts is exceptional for 2cy Herring Gull. Een kleine 2kj Zilvermeeuw met veel tweede-generatie veren in zijn rechtervleugel. Zichtbaar zijn een nieuwe tertial en een grote, drie middelste en vele kleine dekveren. De linkervleugel is juveniel, op een enkele binnenste middelste dekveer en een groeiende tertial na. Zo'n groot aantal nieuwe dekveren is uitzondelijk voor 2kj Zilvermeeuw.