2cy Herring Gull/2kj ZilvermeeuwHerring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

1: © Ruud Altenburg, 05-03-04. Westerpark, Amsterdam. 2cy mintgreen L4, ringed as pullus on 24-06-03 at the industrial area of Moerdijk. Virtually all scapulars are second generation. The juvenile coverts and tertials are very worn and it looks like the tip of P7 has broken off. 2kj mintgroen L4, geringd als pullus op 24-06-03, industriegebied Moerdijk. Vrijwel alle schouderveren zijn van de tweede generatie. De juveniele dekveren en tertials zijn sterk gesleten en de top van P7 lijkt afgebroken.Herring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

2: © Ruud Altenburg, 28-11-04. Westerpark, Amsterdam. Less than nine months later, L4 looks like a completely different bird. It is quite advanced for a 2cy argenteus, with an almost completely grey mantle. Note the third generation inner greater covert and the completely white central tail feathers (third generation?). Minder dan negen maanden later ziet L4 er volkomen anders uit, een vrij verre 2kj argenteus met een vrijwel geheel grijze mantel. Let op de derde generatie binnenste grote dekveer en de geheel witte middelste staartpennen (derde generatie?).Herring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

3: © Ruud Altenburg, 11-03-06. Westerpark, Amsterdam. Again one winter later and now in 4cy, L4 looks very adult-like. Only the bill colouration and central tertials in this picture indicate immaturity. Nog een winter later en nu in 4kj ziet L4 er erg volwassen uit. Alleen de snavelkleur en centrale tertials indiceren in deze foto dat de vogel nog niet volwassen is.Herring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

4: © Ruud Altenburg, 25-11-07. Westerpark, Amsterdam.Herring Gull - Zilvermeeuw - Larus argentatus

5: © Ruud Altenburg, 12-12-08. Westerpark, Amsterdam.